KUBATO CRANKSHAFTS

SAGE REF.
OEM NUMBER
ENGINE TYPE
CYL.
1532 -23010
KUBOTA L295,295DT
3 CYL CYL
16641-23010
KUBATO V2203 ENGINE
4 CYL CYL